ON GRID SİSTEMLER

Üretilen elektriğin akülere depolanması yerine üretim yerinde tüketilmesi prensibine dayalı çalışmaktadır.  Projelendirme yapılırken üretilmesi istenilen yada ihtiyaç olan enerji miktarı tespit edilir. Alan ve koşullar uygun olduğu sürece şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimi sağlamak mümkündür. Konutlar için kurulan sistemlerde üretilen fazla enerji elektrik şebekesine verilir, enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden alır. Böylece sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur.